GLASVEZEL OF ROOKSIGNALEN?
Bladel, 15 februari 2019

Al jaren probeert de VVD een 100% verglazing van de gemeente Bladel voor
elkaar te krijgen. En al jaren is dit een stroperig, moeizaam en onduidelijk
drama in Bladel. Oke, het buitengebied is verglaasd. Dat was ook echt nood-
zakelijk. Maar de kernen van Bladel dan? Blijven wij genoodzaakt ons te
beperken tot rooksignalen?


En ja, als die rooksignalen dan niet snel ontvangen worden door het huidige,
stroperige college, dan blijven we achter de feiten aan hobbelen. In Zuidoost-Brabant
zien we steeds meer gemeenten die hun inwoners wel datgene bieden waar zij
behoefte aan hebben. Zo wordt in Deurne nu zelfs door twee providers een strijd
gestreden. Waarom kan het daar wel? Waarom staan de providers niet op de Bla-
delse stoep? En dat hoeven er echt geen twee te zijn. Eén is genoeg!

Een jaar of vier geleden werd ik in de wandelgangen "gesust" door wethouder Van
der Linden. Hij gaf aan dat glasvezel achterhaald (achterhaald? Ja echt...) was.
Volgens Van der Linden is 5G de toekomst. Ik gaf toen al aan dat dit appels met
peren vergelijken is. Natuurlijk zou 5G best wel eens de toekomst kunnen zijn. Maar
dit is geen vervanger voor glasvezel. Bij diverse acties vanuit de gemeente, waarbij
inwoners worden betrokken, komt naar voren dat inwoners graag een betere digitale
bereikbaarheid willen. Waarom geven we daar dan geen gehoor aan?

Een week of vier geleden werd ik in de wandelgangen benaderd door wethouder v.d. Linden. Er zou een provider gevonden zijn die glasvezel wil gaan aanleggen in Bladel. De wethouder zou dit gaan melden tijdens actieve informatie in de gemeenteraadsvergadering. Hij heeft echter verzuimd te zeggen wélke gemeenteraadsvergadering. Want tijdens de laatste vergadering is in alle talen gezwegen over glasvezel.

In het raadsprogramma, dat door álle partijen is onderschreven, is een passage opgenomen over "snel internet". Tot op heden is daar naar onze mening nog niets mee gedaan. Tijd voor schriftelijke vragen, denkt de VVD. Alleen de vragen zullen we nog met die achterhaalde rooksignalen moeten toesturen. Ik hoop dat ze snel, in goede staat en duidelijk gaan overkomen. En ik hoop van harte dat het stoffige, ouderwetse college er eindelijk iets mee gaat doen. Garen op de klos!

Denkt u anders over glasvezel, of wilt u juist samen met de VVD een vuist maken om glasvezel (of andere onderwerpen) voor elkaar te krijgen binnen onze gemeente? Neemt u gerust contact op met de fractievoorzitter.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail