OPLEIDING EN TRAINING PROGRAMMA
De VVD verzorgt een groot aantal cursussen en trainingen, bedoeld om niet alleen aankomend talent maar ook zittende raads-, commissie- en bestuursleden grondig voor te bereiden op hun taken in gemeenteraden en VVD-netwerken. Zij beschikt over een uitgebreid cursusaanbod, zoals vastgesteld door de Haya van Somerenstichting, alsmede een 70-tal gekwalificeerde trainers van diezelfde stichting.
Vraaggesprek met o.m. Theo Manders, cursist tijdens één van de trainingen in Mierlo. Foto en film: © Omroep Brabant
Door het VVD-netwerk De Kempen is in samenspraak met een tweetal trainers een maatwerktraining ontwikkeld die bestond uit de onderwerpen Liberalisme, Politieke Vaardigheden (Gemeenteraad en Gemeentefinanciën) en Commu-
nicatieve Vaardigheden (Presentatie-, Discussie- en Debattechnieken) en steeds werd gegeven op een vijftal zaterdagen.

We hebben nu, na snel achtereen een vijftal series te hebben georganiseerd, even een pauze ingelast. Wellicht star-
ten we later, wanneer de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in zicht komen, weer met een of meerdere series. U kunt, als u aan een van de basistrainingen elders in het land wilt meedoen, het beste inloggen op MijnVVD en dan het tabblad HAYA openen. Er worden 10 eerstkomende cursussen getoond maar door over te schakelen naar 'Alle' krijgt u het totaaloverzicht.

Hans Koster
Opleiding & Training VVD De Kempen
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail