AGENDA VVD BLADEL
ACTIVITEIT

VVD Brainportregio meets Dutch Design Netwerk Event
Locatie: New Plug-in City, Strijp-S te Eindhoven
Openbare Commissievergadering IZ (Participatiewet en IJslandse preventieaanpak)
(agenda en stukken)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Najaars-ALV van de VVD-Regio Zuid
Locatie: Dorpshuis 't Klooster, Pastoor Clercxstraat 50 te 5465 RJ Zijtaart
ALV-2 VVD-Regio Zuid (Verkiezingsprogramma en groslijsten WS en PS)
Locatie: Dorpshuis 't Klooster, Pastoor Clercxstraat 50 te 5465 RJ Zijtaart
Fractiegadering (voorbespreking van de raadsagenda van 08-11-2018)
Locatie: Cult. Centrum Den Herd te Bladel
Openbare Raadsvergadering (Vaststelling Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Najaarscongres VVD
Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1 te 5222 AA 's-Hertogenbosch
Openbare Commissievergadering GZ
(agenda en stukken)  ¹)
ALV-3a Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst waterschap De Dommel)
Locatie: MFA Het Klooster, Past. Clercxstraat 50-52 te 5465 RJ Zijtaart
Openbare Commissievergadering IZ
(agenda en stukken)  ¹)
ALV-3b Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst Prov. Staten Noord-Brabant)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Openbare Commissievergadering MAZ
(agenda en stukken)  ¹)
VVD Brabantdag georganiseerd door de VVD Statenfractie
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 5216 TV 's-Hertogenbosch
Fractiegadering (voorbespreking van de raadsagenda van 20-12-2018)
Locatie: Cult. Centrum Den Herd te Bladel
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering GZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering IZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering MAZ
(agenda en stukken)  ¹)
Nieuwjaarsreceptie VVD-Regio Zuid (tevens dag van de Lokale Netwerken)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.

20-10-2018  15.00u

23-10-2018  19.30u

24-10-2018  20.00u

27-10-2018  10.00u

27-10-2018  13.30u

05-11-2018  20.00u

08-11-2018  19.30u

24-11-2018  10.00u

26-11-2018  19.30u

26-11-2018  20.00u

27-11-2018  19.30u

29-11-2018  20.00u

03-12-2018  19.30u

08-12-2018  10.00u

17-12-2018  20.00u

20-12-2018  19.30u

14-01-2019  19.30u

15-01-2019  19.30u

21-01-2019  19.30u

26-01-2019  16.45u

07-02-2019  19.30u

20-03-2019  07.30u

23-05-2019  07.30u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________